Uživatelé systému HELIOS Green AUTOMOBILY se setkali v Praze na Jarově

Jako každoročně uspořádala i letos společnost INFO NOVA ve spolupráci s AUTO JAROV další úspěšné setkání dealerů - významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY. Téměř 50 ředitelů, manažerů, klíčových uživatelů a IT administrátorů firem z celé republiky se 27. listopadu 2013 sešlo v konferenčním sále AUTO JAROV.

Program setkání byl zaměřen na novinky v systému HELIOS Green. Nosným tématem byly mobilní aplikace, které se dostávají v poslední době do popředí zájmu. Autoři systému se s účastníky podělili i o zkušenosti z praktického nasazení nových modulů a funkcionalit, informovali o letošních novinkách, o aktuálním stavu vývoje rozhraní na systémy výrobců a dovozců automobilů a o předpokládaném rozvoji systému v dalším období.

Na setkání byla přítomna celá řada hostů, mj. zástupci ŠKODA AUTO, Porsche ČR, Asseco Solutions a představitelé firem, které zatím uvedený informační systém neprovozují. Mediálním partnerem bylo vydavatelství IDG a časopisy Business Car a Autoservis.

Všichni přítomní hodnotili setkání velice pozitivně a potvrdili opět zájem scházet se pravidelně na akcích tohoto typu.