Služby

Naše činnost je zaměřena na komplexní uspokojování potřeb zákazníků v oblastech budování, rozvoje a efektivního využívání informačních technologií, zejména celopodnikových informačních (ERP = Enterprise Resources Planning) systémů, na podporu řízení podnikových procesů.

Implementujeme otevřené informační systémy na bázi nejmodernějších technologií, které jsou svým pojetím vhodné pro velmi široké spektrum zákazníků. Formou předkonfigurovaných branžových řešení doplněných o specializované moduly šité na míru dokážeme vyhovět i zcela specifickým požadavkům.

Komplexnost poskytovaných služeb spočívá, vedle implementace IS, v dodávkách software, hardware, v navrhování a realizaci počítačových sítí, konfigurování serverů a v poprodejní péči.

Co najdete v naší nabídce služeb?