Setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY 31.10.2012

Ve středu 31. října 2012 uspořádala společnost INFO NOVA v konferenčním sále společnosti AUTO JAROV další úspěšné setkání dealerů - významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY.

Mezi více jak 40 účastníky byli především vrcholoví manažeři společností a administrátoři informačních systémů. Jako hosté se setkání účastnili i představitelé firem, které zatím uvedený informační systém neprovozují a zástupci automobilky ŠKODA AUTO a.s. a Porsche Česká republika s.r.o. (dovozce vozidel koncernu VW). Setkání bylo zaměřeno na možnosti praktického využití nových modulů a funkcionalit informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY s důrazem na  oblast péče o zákazníky (CRM). Účastníci byli rovněž informováni o nových rozhraních na informační systémy dovozců a výrobců automobilů a o pokračujících certifikacích a rozvoji stávajících rozhraní.

Náplň setkání i letos odrážela potřeby a náměty uživatelů systému. Akce se uskutečnila už tradičně s maximální podporou vedení společnosti Auto Jarov, která poskytuje tomuto setkání prostory a potřebné zázemí. Partnerem setkání byla i společnost Asseco Solutions, jež je autorem standardu informačního systému HELIOS Green. Mediálními partnery bylo vydavatelství IDG a časopis Autoservis.

V úvodu byli účastníci informováni o dosaženém stavu vývoje informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY a o perspektivách vývoje v následujícím období. V hlavním bloku pak byly především formou praktických ukázek přiblíženy možnosti využití nových modulů, funkcionalit a dalších nástrojů sloužících k získávání a udržení zákazníků, k realizaci různých typů marketingových akcí, ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům.

Přítomní byli poté informováni o aktuálním stavu a dalším postupu certifikace rozhraní systému HELIOS Green AUTOMOBILY na systémy výrobců a dovozců automobilů. Vedle kompletních certifikovaných rozhraní na systémy koncernu VW disponuje systém rozhraními i pro řadu dalších značek. V postupu certifikací a aktualizaci rozhraní je HELIOS Green AUTOMOBILY na špici českých softwarových produktů a poskytuje autorizovaným dealerům potřebnou jistotu při plnění povinností vůči výrobcům.

Na setkání vystoupil i zástupce společnosti Abbas a představil softwarový produkt AVES Servis pro automatickou evidenci vozidel v servisu s tím, že je možné tento software v případě zájmu uživatelů propojit se systémem HELIOS Green AUTOMOBILY.

Setkání lze jednoznačně zhodnotit jako úspěšné a účastníci znovu potvrdili zájem scházet se pravidelně. Na setkání budou navazovat workshopy a konkrétní kroky u jednotlivých zákazníků, uživatelů systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

O tomto setkání informovaly i následující zdroje:

Fotografie