HELIOS Green AUTOMOBILY

Helios Green AUTOMOBILYHELIOS Green AUTOMOBILY je specializované řešení vyvinuté společností INFO NOVA pro střední a velké autoservisy či pro prodejce automobilů. Jeho implementací získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech jeho procesů. Vzájemná provázanost jednotlivých částí, jejich intuitivní uživatelské rozhraní a plná integrace do standardního ekonomického jádra informačního systému HELIOS Green včetně možnosti využívání stávajících používaných softwarových produktů je hlavním přínosem nabízeného řešení.

Popis řešení

Specializované řešení HELIOS Green AUTOMOBILY se skládá z 5 částí:

Helios Green autoPRODEJHELIOS Green autoPRODEJ – prodej nových automobilů (zahrnuje činnosti probíhající při prodeji nových vozů - příprava nabídky vozů jednotlivým zákazníkům, evidence veškeré komunikace se zákazníkem, následné objednání vozu od výrobce, jeho příjem na sklad nových vozů, příprava pro zákazníka a konečný prodej zákazníkovi),

Helios Green autoSKLADHELIOS Green autoSKLAD – prodej náhradních dílů koncovým zákazníkům a zajišťování náhradních dílů na běžné i garanční zakázky v souladu se speciálními nároky servisu a prodeje vozů

Helios Green autoSERVISHELIOS Green autoSERVIS – značkové i neznačkové nezávislé autoservisy (pokrývá činnosti
probíhající v autoservisu - příjem, zpracování a ukončení zakázky)

Helios Green autoBAZARHELIOS Green autoBAZAR – autobazary (sleduje činnosti vykonávané při prodeji ojetých vozů - nákup, evidence ojetých vozů, jejich repase, informace o zákaznících, smlouvy, komisní prodej, prodej na leasing, apod.)

Helios Green autoPŮJČOVNAHELIOS Green autoPŮJČOVNA – půjčovny automobilů (zahrnuje veškeré činnosti související
s půjčováním vozidel - evidence vozidel, informace o stavu vozidla, informace o klientech, příprava a realizace nájemních smluv, zakázky půjčovny, atd.).

Toto branžové řešení umožňuje přímé propojení na všechny ekonomické moduly HELIOS Green (účetnictví, fakturace a další), on-line vazbu na moduly oblasti CRM (marketing, péče o zákazníky, prodej a servis), vytvoření, sledování a zpracování zakázek pro autoservisy, propojení servisní zakázky na pracovníka (mzdy, docházka), sledování profitability zakázek, nákladů na zakázku, přímou vazbu na sklady, automatickou rezervaci, objednávání náhradních dílů a výdej ze skladu, integraci autobazaru, půjčovny automobilů, prodeje náhradních dílů a příslušenství, čerpací stanice a dalších aktivit, propojení (on-line interface) na informační systémy výrobců, dodavatelů, realizace elektronického obchodování s těmito dodavateli (B2B), evidenci odpadů, apod.

Řešení je pro každého zákazníka zcela unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétního prodejce nebo servisu. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve společnosti, apod.

Přínosy

Hlavními přínosy implementace informačního systému s branžovým řešením HELIOS Green AUTOMOBILY nebo jeho částí pak jsou:

  • transformace dosud používaných softwarových produktů do jediného integrovaného IS,
  • evidence, sledování a řízení všech aktivit společnosti v jediném systému,
  • aktuální on-line informace pro vedení společnosti, průběžné sledování nákladů a výnosů,
  • přizpůsobení informačního systému specifickým požadavkům,
  • plná integrace produktů Microsoft do systému a jejich využití,
  • možnost implementace a využití návazných oborových řešení HELIOS Green, jako jsou např.: Call centrum, Personální řízení provozu, Controlling, Leasing, apod.
  • vývoj a přizpůsobování systému rozvoji společnosti a všem organizačním i legislativním změnám