HELIOS Green autoPŮJČOVNA

Helios Green autoPŮJČOVNASoftwarový produkt HELIOS Green autoPŮJČOVNA byl vytvořen jako samostatná část specializovaného branžového řešení HELIOS Green AUTOMOBILY určeného pro střední a velké prodejce vozů a autoservisy, kteří provozují i služby půjčování vozidel.

Východiska

Implementací specializovaného řešení HELIOS Green AUTOMOBILY získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech jeho procesů. Vzájemná provázanost jednotlivých částí, jejich intuitivní uživatelské rozhraní a plná integrace do standardního ekonomického jádra informačního systému HELIOS Green včetně možnosti využívání stávajících používaných softwarových produktů je hlavním přínosem nabízeného řešení. Jednotlivé části, tedy i HELIOS Green autoPŮJČOVNA je možné využívat samostatně nebo v libovolné kombinaci.

Popis řešení

HELIOS Green autoPŮJČOVNA podporuje činnosti probíhající při půjčování vozidel. Tento modul zajišťuje evidenci vozidel, organizací, kontaktních osob či nájemních smluv, dále pak samotný proces půjčování vozidel. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

 • Příprava základních dat pro tvorbu zpracování nájemní smlouvy
  • Správa zákazníků - Sběr marketingových údajů o zákaznících (organizace, kontaktní osoby, pověřené osoby – řidiči), Možnost zaznamenání informací o "kvalitě" zákazníka
  • Správa půjčovaných vozidel – Evidence dat o vozidle z hlediska účetního (odpisy, umístění), Evidence o reálném stavu a parametrech vozidla (definice značky, barvy, data výroby atd.), Sledování změn a závad na vozidle
  • Správa smluv – Evidence nájemních smluv
 • Půjčení vozidla – vytvoření "Nájemní smlouvy"
  • Online zadávání základních dat o zákazníkovi a jejich volitelný přenos do databáze zákazníků
  • Přenos dat o půjčovaném automobilu z databáze (stav vozidla, km, závady atd.)
  • Kalkulace ceny na základě typu vozidla a délky doby zapůjčení
 • Vystavení "Protokolu o vrácení vozidla"
  • Provedení kontroly a zaznamenání případných závad a poškození (vazba na autoservis)
  • Záznam o termínu vrácení vozidla – případně následné doúčtování ceny
  • Evidence o stavu vozidla – PHM, ujeté kilometry, případně následné doúčtování nesrovnalostí

Přínosy

HELIOS Green autoPŮJČOVNA je softwarový produkt, který uživateli mj. umožňuje:

 • Přímé propojení na všechny ekonomické moduly (účetnictví, fakturace a další),
 • On-line vazbu na moduly oblasti CRM

Řešení je pro každého zákazníka zcela unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní půjčovny. Vždy je nakonfigurováno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve společnosti apod.