HELIOS Green Ready

Projekt HELIOS Green Ready je postaven na implementační metodice podnikového informačního systému HELIOS Green v podobě standardizovaného přednastaveného řešení. HELIOS Green Ready je určen pro rychle rostoucí společnosti s komplexními procesy, které potřebují rychle implementovat spolehlivý informační systém za přijatelnou cenu a pro společnosti, které kladou velký důraz na možnost budoucího rozvoje, výkon a flexibilitu řešení schopného růstu. HELIOS Green Ready je vhodný pro firmy nejrůznějších zaměření, neboť jeho součástí mohou být v rámci dalšího rozvoje i specializovaná oborová řešení.

Rychlá implementace

Při vzniku projektu HELIOS Green Ready bylo využito bohatých zkušeností z implementací podnikového informačního systému HELIOS Green, kdy klíčovou úlohu sehrála detailní znalost zákonitostí fungování firemních procesů. HELIOS Green Ready tak představuje standardizované řešení obsahující výběr nejčastěji implementovaných modulů HELIOS Green v přednastavené formě, které umožnilo výrazně zkrátit dobu implementace celého systému, a tak zároveň i snížit pořizovací náklady. Zůstala přitom zachována možnost systém v budoucnu upravovat a rozšiřovat o další funkcionality z nabídky HELIOS Green či oborových řešení sítě HELIOS Green Partners Open.

Optimální řešení pro dynamicky se rozvíjející firmy

HELIOS Green Ready je určen pro dynamicky se rozvíjející společnosti, jejichž výkony a tudíž i požadavky rychle rostou. HELIOS Green Ready jim umožní pořídit si rychle robustní řešení za přijatelnou cenu, které poroste společně s firmou a jejími nároky. Přínosem tohoto postupu je pak značná úspora investičních nákladu zákazníka a významná podpora pro růst firmy.

Přijatelné náklady v poměru cena - výkon

Pod označením HELIOS Green Ready je dodáván informační systém HELIOS Green ve standardní a přednastavené podobě. HELIOS Green Ready vyjadřuje zrychlenou implementaci vybraných modulů, jejichž funkcionalita je přednastavena. Proces nasazení a zprovoznění HELIOS Green Ready je nezbytnou součástí dodávky kvalitního informačního systému a skládá se z řady souvisejících kroků. Profesionálně provedená implementace je zároveň nezbytnou podmínkou, aby informační systém splnil očekávání zákazníka.

Další rozvoj umožňuje využít celé šíře HELIOS Green

Další vývoj informačního systému do značné míry závisí na potřebách zákazníka. Základní nabídka HELIOS Green Ready je tvořena přednastaveným řešením s výběrem nejčastěji implementovaných modulů. HELIOS Green Ready je možné v budoucnu rozšířit o libovolné moduly informačního systému HELIOS Green a o oborová řešení.

HELIOS Green Ready představuje základ vyspělého informačního systému vyvinutého na platformě Microsoft. NET. Je určen pro zákazníky, kteří potřebují rychle implementovat spolehlivý informační systém za přijatelnou cenu s možností budoucího rozvoje.