HELIOS Green autoBAZAR

Helios Green autoBAZARSoftwarový produkt HELIOS Green autoBAZAR byl vytvořen jako samostatná část specializovaného branžového řešení HELIOS Green AUTOMOBILY určeného pro střední a velké prodejce vozů a autoservisy, kteří provozují prodej ojetých vozidel.

Východiska

Implementací specializovaného řešení HELIOS Green AUTOMOBILY získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech jeho procesů. Vzájemná provázanost jednotlivých částí, jejich intuitivní uživatelské rozhraní a plná integrace do standardního ekonomického jádra informačního systému HELIOS Green včetně možnosti využívání stávajících používaných softwarových produktů je hlavním přínosem nabízeného řešení. Jednotlivé části, tedy i HELIOS Green autoBAZAR, je možné využívat samostatně nebo v libovolné kombinaci.

Popis řešení

HELIOS Green autoBAZAR podporuje činnosti probíhající při nákupu a prodeji ojetých vozů. Jedná se o tyto aktivity:

 • Příprava základních dat pro tvorbu zpracování obchodního případu
  • Správa zákazníků - Sběr marketingových údajů o zákaznících, Možnost zaznamenání informací o "kvalitě" zákazníka
  • Správa vozidel – Evidence o reálném technickém stavu a parametrech vozidla (definice značky, barvy, data výroby, informace o repasi vozu atd.), Možnost propojení se skladovým hospodářstvím (příjem a výdej na sklad)
  • Správa smluv – Evidence kupních, prodejních a komisních smluv (průběh prodeje, ukončení smlouvy)
 • Výkup ojetých vozů – příprava "Kupní smlouvy"
  • Online vyhledávání či zadávání základních dat o zákazníkovi v databázi
  • Evidence dat o vykupovaném vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
  • Uvedení nákupní ceny
  • Definice dalších smluvních podmínek
 • Komisní prodej – příprava "Komisní smlouvy"
  • Online vyhledávání či zadávání základních dat o zákazníkovi v databázi
  • Zadávání dat o vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
  • Uvedení ceny dle dohody s majitelem vozidla
  • Evidence časového období pro zprostředkování služby – případné doúčtování ceny
  • Definice dalších smluvních podmínek
 • Prodej ojetých vozů – příprava "Prodejní smlouvy"
  • Online vyhledávání či zadávání základních dat o zákazníkovi v databázi
  • Zadávání dat o vozidle (stav vozidla, km, závady atd.)
  • Uvedení prodejní ceny
  • Definice dalších smluvních podmínek

Přínosy

HELIOS Green autoBAZAR je softwarový produkt, který uživateli mj. umožňuje:

 • Přímé propojení na všechny ekonomické moduly (účetnictví, fakturace a další),
 • On-line vazbu na moduly oblasti CRM (vazba prodeje a následného servisu),
 • Propojení zakázky na pracovníka (mzdy, prémie, bonusy …),
 • Přímou vazbu na sklady, automatickou rezervaci a objednávání náhradních dílů, výdej materiálu ze skladu

Řešení je pro každého zákazníka zcela unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétního autobazaru. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve společnosti, apod.