HELIOS Green autoSKLAD

Helios Green autoSKLADSoftwarový produkt HELIOS Green autoSKLAD byl vytvořen jako samostatná část specializovaného branžového řešení HELIOS Green AUTOMOBILY určeného pro střední a velké prodejce vozů a autoservisy, kteří provozují služby servisu vozidel.

Východiska

Implementací specializovaného řešení HELIOS Green AUTOMOBILY získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech jeho procesů. Vzájemná provázanost jednotlivých částí, jejich intuitivní uživatelské rozhraní a plná integrace do standardního ekonomického jádra informačního systému HELIOS Green včetně možnosti využívání stávajících používaných softwarových produktů je hlavním přínosem nabízeného řešení. Jednotlivé části, tedy i HELIOS Green autoSKLAD je možné využívat samostatně nebo v libovolné kombinaci.

Popis řešení

HELIOS Green autoSKLAD pokrývá jak činnosti potřebné při prodeji náhradních dílů koncovému zákazníkovi, tak i zajišťování náhradních dílů na běžné i garanční(záruční)zakázky, konkrétně jsou to:

 • Správa zákazníků - Sběr marketingových údajů o zákaznících, Možnost zaznamenání informací o "kvalitě" zákazníka, Systém slev ve vazbě na historii obchodování se zákazníkem
 • Objednávání náhradních dílů se specifickou vazbou na dodavatelské řetězce výrobců náhradních dílů
 • Návrh objednávek na základě historických odběrů
 • Správa náhradních dílů - zajištění vazby mezi náhradním dílem příslušnou značkou vozu
 • Cenotvorba náhradních dílů s několika způsoby výpočtu marží
 • Automatizovaný příjem náhradních dílů od autorizovaných výrobců
 • Podpora tvorby "balíčků" náhradních dílů a služeb.
 • Možnost tvorby vlastního katalogu náhradních dílů (Výběr náhradních dílů vhodných pro příslušné vozidlo na základě druhu opravy a vazby vozidla)
 • Vazba na specifický "elektronický katalog vozidel" a "katalog náhradních dílů"
 • Rezervace náhradních dílů jak na zákazníka tak na konkrétní vozidlo s jeho automatizovaným převedením do zákazníka nebo vozidlo při příjmu
 • Automatizace přeskladnění mezi sklady
 • Sledování ekonomiky prodeje a výdeje náhradních dílů na servisní zakázky
 • Mzdové podklady pro odměňování skladníků

Přínosy

HELIOS Green autoSKLAD je softwarový produkt, který uživateli mj. umožňuje:

 • Přímé propojení na všechny ekonomické moduly (účetnictví, fakturace a další),
 • On-line vazbu na moduly oblasti CRM,
 • Propojení na servisní zakázky
 • Propojení na pracovníka (mzdy),
 • Sledování profitability prodejů náhradních dílů, nákladů, …

Řešení je pro každého zákazníka zcela unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní společnosti. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve skladu, apod.