HELIOS Green autoSERVIS

Helios Green autoSERVISSoftwarový produkt HELIOS Green autoSERVIS byl vytvořen jako samostatná část specializovaného branžového řešení HELIOS Green AUTOMOBILY určeného pro střední a velké prodejce vozů a autoservisy, kteří provozují služby servisu vozidel.

Východiska

Implementací specializovaného řešení HELIOS Green AUTOMOBILY získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech procesů. Provázanost jednotlivých částí, jejich intuitivní uživatelské rozhraní a plná integrace do standardního ekonomického jádra informačního systému HELIOS Green včetně možnosti využívání stávajících používaných softwarových produktů je hlavním přínosem nabízeného řešení. Jednotlivé části, tedy i HELIOS Green autoSERVIS je možné využívat samostatně nebo v libovolné kombinaci.

Popis řešení

HELIOS Green autoSERVIS pokrývá jak činnosti probíhající v autoservisu - příjem, zpracování a ukončení zakázky, tak i zajišťování náhradních dílů na plánované zakázky, konkrétně jsou to:

 • Příprava dat pro zpracování servisní zakázky
  • Správa zákazníků - Sběr marketingových údajů o zákaznících, Možnost zaznamenání informací o "kvalitě" zákazníka, Systém slev ve vazbě na historii obchodování se zákazníkem
  • Správa opravovaných vozidel - Vazba vozidla na "elektronický katalog vozidel" s přesnou definicí příslušné značky s datem jeho výroby, Sledování dlouhodobé historie, týkající se vozidla, Sledování parametrů vozidla důležitých z hlediska predikce dalších oprav, Dlouhodobá evidence všech prováděných testů a diagnostik a uchovávání jejich průběhu a výsledků v elektronické podobě
  • Správa náhradních dílů - Zajištění vazby mezi náhradním dílem, službou a jejím rozsahem, Podpora tvorby "balíčků" náhradních dílů a služeb, Podpora tvorby vlastního katalogu náhradních dílů (Výběr náhradních dílů vhodných pro příslušné vozidlo na základě druhu opravy a vazby vozidla na "elektronický katalog vozidel" a "katalog náhradních dílů" navázaný na tentýž "elektronický katalog vozidel", Výběr náhradních dílů na základě "VIN" vozidla, Přímá vazba "katalogu náhradních dílů" na sklad náhradních dílů), Výběr náhradních dílů na základě VINu z katalogů náhradních dílů výrobců nebo dodavatelů, Zajištění automatického vykrytí požadavků vygenerovaných ze zakázek při příjmu náhradních dílů
 • Příprava "Zakázkového listu"
  • Klasifikace jednotlivých oprav (garanční, běžná); Podpora dílenských a svolávacích akcí; Stanovení ceny na základě odborného odhadu, "Katalogu náhradních dílů" a "pracovních pozic" svázaných těmto náhradními díly a "hodinové sazby" příslušného autoservisu; Předkalkulace zakázky s možností stanovení předpokládaného výnosu - na základě ceníkových údajů, možnost změny limitní ceny; Uchování "Zakázkového listu" akceptovaného zákazníkem - v datové podobě, možnost uchování scanovaného podepsaného zakázkového listu; Možnost automatické rezervace náhradních dílů na plánovanou zakázku; Možnost automatického objednání náhradních dílů na plánovanou zakázku; Podpora práce s konsignačními sklady
 • Příprava "Pracovního listu" a zajišťování náhradních dílů
  • Přehled o vytíženosti jednotlivých mechaniků; Definice mechanika odpovědného za zpracování zakázky
  • Sledování průběhu opravy - Vytváření výdejek náhradních dílů, Přiřazování mechaniků příslušným operacím, Kontrola překročení limitní ceny zakázky, Možnost "řízené" změny původní limitní ceny zakázky, Evidence skutečných časů strávených na jednotlivých operacích, Průběžné doplňování operací i náhradních dílů na zakázku, Možnost porovnávání plánovaných nákladů na realizaci zakázky a nákladů reálných, Možnost přiznání "oprávněné vícepráce", Možnost evidence odpadů spojených s realizovanou opravou
  • Snímání skutečně odpracovaného času na zakázkách prostřednictvím čtečka čárových kódů
 • Ukončení zakázky
  • Kontrola realizace všech plánovaných výdejů na zakázku, Zahrnutí "kooperací" do ceny zakázky
  • Možnost fakturace dle specifikovaných "typů" oprav a způsobu jejich realizace a "likvidace" - Za běžnou opravu, Za garanční opravu, Vnitrofaktura, Faktura na pojišťovnu
 • Vyhodnocování zakázek
  • Vytváření podkladů pro "garanční řízení" s dodavateli náhradních dílů
  • Ekonomické parametry dosahované na jednotlivých zakázkách
  • Vyhodnocování jednotlivých činností; Vyhodnocování jednotlivých mechaniků
  • Možnost aktualizace pracovních pozic na základě skutečnosti

Přínosy

HELIOS Green autoSERVIS je softwarový produkt, který uživateli mj. umožňuje:

 • Přímé propojení na všechny ekonomické moduly (účetnictví, fakturace a další),
 • On-line vazbu na moduly oblasti CRM (vazba prodeje a následného servisu),
 • Propojení zakázky na pracovníka (mzdy, docházka, …),
 • Sledování profitability zakázek, nákladů na zakázku,
 • Přímou vazbu na sklady, automatickou rezervaci a objednávání náhradních dílů, výdej materiálu ze skladu,
 • Zajištění ekologické likvidace odpadů, apod.

Řešení je pro každého zákazníka zcela unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétního autoservisu. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům v servisu apod.